úterý 9. září 2008

Rozdíl v měření nadmořské výšky GPS

Zapsal: Karel

Ahoj cykloturisti, muj GPS zaznamnik zapisuje priblizne o 43m vice nez je nadmorska vyska. Dole je vysvetleni.


GPS je geocentrický systém. Ve středu Země se protínají tři pomyslné osy x,
y, z. Každý bod na povrchu Země i nad ní má svoji vlastní polohovou GPS
"adresu", složenou z koordinát x, y, z. Tyto systémové souřadnice jsou
teprve pak převedeny do tvaru, s nímž si rozumí naše mapa (zeměpisná délka a
šířka, nebo rovinné souřadnice různých kilometrových sítí). A k tomu navíc z
GPS dostaneme údaj nadmořské výšky.

Výškové údaje na mapách, vrcholech, chatách a dalších orientačních bodech
však doposud vycházejí z klasických měření, vztažených k mořské hladině.
Jelikož hladiny moří a oceánů nejsou ve stejné úrovni, existují rozdíly ve
výškových údajích podle toho, od hladiny kterého moře jsou měřeny.

A proto také najdeme rozdíl mezi výškou z GPS a mapy. Podstatné však je, že
rozdíl mezi GPS a mapou je na malém území prakticky konstantní. Na nových
kvalitních mapách na tento rozdíl upozorňuje legenda. Například na
Alpenvereinskarte 1:25.000 Blatt 26 Silvrettagruppe se píše, že výškové
údaje z GPS jsou v průměru o 49 m větší než nadmořské výšky na tomto mapovém
listu.

Pokud legenda nic nepraví (nebo si chceme odchylku ověřit se svým
přístrojem, což je moudré), stačí na prvním známém místě rozdíl zjistit - a
při všech dalších měřeních v daném regionu rozdíl k údaji z GPS přičíst nebo
jej odečíst. To podle toho, zda GPSka na známém místě udala menší nebo větší
výšku než mapa.


Jak to vypadá s přesností GPS v praxi?

Při běžném používání GPS bez použití DGPS - při turistice , jízdě v autě
atd. mohu z vlastí zkušenosti říci, že chyba ve většině případů vyjde menší než 20m. Odchylka je závislá na poloze satelitů v okamžiku měření, a v neposlední řadě na místě měření - čím je horší výhled na oblohu , tím je GPS méně přesný. Při mém testování na místě s dokonalým příjmem byla chyba v 90% menší než 10m.

Na druhou stranu v místě s extrémně špatným příjmem jsem naměřil chybu 90m. Přesnost o které jsem doposud psal se týká pouze horizontální polohy. Při určování nadmořské výšky jsou chyby zhruba o 50% větší než při určování horizontální polohy. Proto se GPS dá využít spíše k orientačnímu měření nadmořské výšky. Pro přesnější měření nadmořské výšky je vhodnější klasický výškoměr, nebo GPS s integrovaným výškoměrem.


altitude (nadmořská výška) - u GPS se jedná o výšku elipsoidickou, která se
od výšky nadmořské liší až o desítky metrů (rozdíl není konstatntní)

Žádné komentáře:

Okomentovat